ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ สานสัมพันธ์ตำบลสาบันประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 315 คน

โหวต