องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

ขอความร่วมมือประชาชนตำบลสาบัน ในการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวของท่าน

เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน ตามลิ้งข้างล่างนี้

สำหรับ -->> ข้อมูลสัตว์มีเจ้าของ.pdf <<--

สำหรับ -->>ข้อมูลสัตว์ไม่มีเจ้าของ.pdf <<--

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (13 มกราคม 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง

โหวต