อบต.สาบัน ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ณ. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

เขตที่เลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

โหวต