องค์การบริหารส่วนตำบลสาบันได้จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตร ประชารัฐร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ) โดยอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน อสม. และผู้นำชุมชน จำนวน 36 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ณ จังหวัดตรัง กระบี่ และระนอง

219202029
219202028
219202027
219202026
219202025
219202024
219202023
219202022
219202021
219202020

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต