องค์การบริหารส่วนตำบลสาบันได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ประจำมัสยิดตะโละ เเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน โดยมีเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด.ประจำมัสยิดตะโละ และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม

2163
2063
1963
1863
1763
1663
1563
1463
1363
1263

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต