องค์การบริหารส่วนตำบลสาบันได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนการในเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านสาบัน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน โดยมีเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็กประจำ ศพด.บ้านสาบัน และคณะกรรมการบริหารศูนย์เข้าร่วมกิจกรรม 

1663
1563
1363
1263
1063
963
863
663
563
363

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต