โครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ รวมใจห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 315 คน สนัยสนุนงบประมาณโดยบ้านพักสภาเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

S41754654
S41754653
S41754652
S41754651
S41754650
S41754649
S41754648
S41754645
S41754647

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต