เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสาบันร่วมกับอำเภอยะหริ่ง โดยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสาบัน ร่วมกันจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสาบัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนตำสาบัน  จำนวน 50 คน

20210323103350
20210323103104
20210323103038
20210323103017

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต