กองคลัง


นางไลลา สาและ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

- ว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุ

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรอฮานา วานิ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวกานารีซอ เจะหะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกามีลา ตาเห

ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี(จ้างเหมา)

นางสาวณัฐยา ยูโซะ

ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้(จ้างเหมา)

นางสาวคอรีเย๊าะ วาเต๊ะ

ผู้ช่วยงานธุรการ(จ้างเหมา)

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต