กองคลัง

Kyah.png - 45.57 kB

นางปือซียะห์  สาและ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ว่างนักวิชาการการเงินและบัญชี
 
- ว่าง -เจ้าพนักงานพัสดุ
 
- ว่าง
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
kana.png - 281.45 kB
 
  นางสาวรอฮานา ยูโซะ
(เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)
  
 
klik.png - 574.61 kB
  นางสาวคอรีเยาะ วาเต๊ะ
(เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)
 
Kyee.png - 541.06 kB

นางสาวคอรีเย๊าะ วาเต๊ะ

ผู้ช่วยงานธุรการ(จ้างเหมา)

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต