ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน


นายรอยาลี เจะเงาะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน


นางญารินดา แวหะมะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน


นายมุคตาร์ สะแมบากอ

หัวหน้าสำนักปลัด

-นางรีฮานะห์ สะอะ-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นาวสาวมาเรียม สะตือบา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอันวารี กอและ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายยูนัน สาและ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัสม๊ะห์ เจะแว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรการ

นายอิสมาแอ สือแม็ง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวคอลีเยาะ ยูโชะ

ตำแหน่ง

นางสาวรุสณานี เจะเล็ง

ประชาสัมพันธ์

นางสาวนูรียะห์ วาเตะ

แม่บ้าน

นาอาซูฮา ยะโกะ

พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต