ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน


นางสุรีมาศ  ปะดอลี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน


ว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน


นางซาวีหย๊ะ เบญนิแม

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอานันท์ เจ๊ะเฮง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมาเรียม สะตือบา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอันวารี กอและ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอับดุลฮัก เปาะเละ
kasma.png - 190.54 kB

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอัสม๊ะห์ เจะแว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐญา ยูโซะ 

พนักงานขับรถยนต์

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ

นางสาวรุสนาณี เจะเลง

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำฯ

นายอาซูฮา ยะโกะ 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต