กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายวันลุกมันต์ สาแม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวันลุกมันต์ สาแม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปาตีเมาะ บากา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางยูบายด๊ะ หะยีเจ๊ะและ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุรายดา มะลี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชลธิชา สาแม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดารีลา เจ๊ะมะ

ผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต